Hypnos

Vad är hypnos?

Ordet hypnos kommer från grekiskans ord för sömn, men innebär egentligen ett förändrat medvetandetillstånd mellan sömn och vakenhet, även kallat trans. Att befinna sig i trans är ett alldagligt fenomen som vi alla har upplevt, typ dagdrömmeri.
Med hypnos menar man också metoden för att uppnå trans. Under klinisk hypnos använder man olika sätt att nå ett transtillstånd för att sedan använda det i ett läkande syfte.
läs mer

Hur vet man att man är i trans?

Här följer några tecken på att man är i trans, och några vardagliga exempel:

  • Åldersregression - En doft, musik, ett foto… väcker minnen som du försjunker i.
  • Åldersprogression - Du kan tänka dig in i något som kommer att hända i framtiden, under semestern eller redovisningen nästa vecka.
  • Minnesförlust - Med tankarna på annat håll lägger du ifrån dig nycklarna och hittar dem sedan inte.
  • Tidsdistorsion - När tandläkaren borrar är varje minut lång som en evighet. Eller ”När man har roligt går tiden fort.”
  • Dual awareness - Absorberad av filmens handling vet du ändå att du sitter i TV-soffan.
  • Hallucinationer - Det börjar klia på kroppen när du hör att kompisen fått skabb.

Vad kan hypnos användas till?

Hypnos i sig botar ingenting. Det är det som händer under hypnosen som kan göra skillnad.
Det är därför nödvändigt att formulera ett mål med behandlingen.
  • - Stresshantering: Eftersom all hypnos är självhypnos är det en bra metod att lära sig för mental återhämtning. När man lärt sig sättet att tala till sig själv på kan man i varje situation lägga in målen man just då vill uppnå.
  • - Beteendeförändring: Att se sig själv på ett annat sätt i framtiden kan underlätta vid t.ex rök-avvänjning.
  • - Smärtlindring kan uppnås genom att bearbeta en bild av det onda eller omforma smärtan till mer hanterabara sensationer.

Hur går hypnosbehandling till?

Du sitter på en vanlig stol och fixerar blicken på något, eller blundar om det känns bättre, och fokuserar inåt. Vi samtalar sedan på ”hypnosspråket” där liknelser, sagor, ordspråk och metaforer ger en annan dimension av det problem som är aktuellt.

Vilka kan då hypnotiseras?

Alla som är motiverade! Och har förmåga att koncentrera sig.

Vem får hypnotisera?

Hypnos får utövas endast av personer som är legitimerade av Socialstyrelsen eller i sin yrkesutövning lyder under Patientsäkerhetslagen.

Utbildning sker via Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH) www.hypnosforeningen.se
Den är ansluten till European Society of Hypnosis(ESH), som i sin tur är ansluten till International Society of Hypnosis (ISH).